Privacyverklaring


Zoals je wellicht weet is sinds mei 2018 de nieuwe privacywet in werking getreden en deze schrijft onder andere voor dat wij jouw schriftelijke toestemming nodig hebben om (sommige van jouw) persoonsgegevens te mogen bewaren en gebruiken. 

In het licht van dit coachtraject gaat hierbij om jouw naam, voorletters en achternaam, geboortedatum, je contactgegevens (adres, telefoonnummer, email), eventueel de contactgegevens van jouw werkgever en de functie die jij binnen die organisatie vervult.

Uiteraard behandelen we jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en hanteren we een privacy policy, dit conform de actuele wet- en regelgeving.

In beginsel delen wij jouw gegevens met niemand anders. Mocht dit om een of andere reden wel gewenst of nodig zijn, dan doen wij dat alleen nadat jij hiervan op de hoogte bent gebracht en jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. 

Vanaf de datum dat je akkoord geeft voor het bewaren en gebruiken van jouw gegevens, bewaren we deze gegevens vier jaar.

Chat openen
Scan de code
Wil je meer weten over coaching bij stress & burn-out of begeleiding bij verlies & verdriet?