Hoe werkt het?

Mijn manier van werken?

Als coach werk ik graag vanuit onderlinge verbinding, vertrouwen en veiligheid en ga ik tegelijk graag concreet met je aan de slag. Op deze manier heb je al op korte termijn profijt van de inzichten die je opdoet en tools die je meekrijgt. 
Kernwaarden voor mij zijn integriteit, empathie, zorgvuldigheid en betrokkenheid. Ik laat tijdens het proces graag hoofd, hart en lijf samenwerken.

Tijdens de sessies werk ik graag ‘in de ruimte’ met behulp van bijvoorbeeld grondankers, (tafel)opstellingen, creatieve werkvormen, Voice Dialogue en Transactionele Analyse.

En bij coaching hoort uiteraard ook een stukje administratie. Zo stel ik aan het begin van jouw traject een overeenkomst op. Hierin staan een aantal basisprincipes van de coaching/begeleiding op een rijtje en leggen we gemaakte afspraken vast. Daarnaast vraag ik je om een privacyverklaring te ondertekenen waarin ik bevestig zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan (wet AVG).

Vervolgens staan we tijdens de eerste sessie nogmaals stil bij jouw behoeften en formuleren we jouw verlangen. Wanneer is het traject voor jou succesvol geweest? Misschien heb je jouw wensen al helder in beeld, of kun je nog wat hulp gebruiken bij het vormgeven van jouw doel.

Gedurende het gehele proces blijft dat wat belangrijk is voor jou, steeds het uitgangspunt én kompas voor de invulling van jouw sessies.

'Je kunt kiezen voor veiligheid, of kiezen voor groei.'

Wat vraagt het van jou?

Ontwikkeling en heling komen weliswaar vanuit jezelf maar gaan niet altijd vanzelf. Zowel coaching als verliesbegeleiding vragen om de nodige betrokkenheid, inspanning en reflectie. Tijdens het proces kun je op jouw eigen manier gaan experimenteren met nieuw opgedane inzichten en aangereikte handvatten. Dat zal soms motiverend werken en energie opleveren en kan soms ook lastig zijn en juist wat meer energie van je vragen.

Wat levert het op?

Jezelf ontmoeten in wat jou bezighoudt is altijd waardevol. Het levert je bewustwording op, nieuwe inzichten, autonomie en nieuwe (keuze)mogelijkheden om met jezelf en jouw ervaringen om te gaan.

Hierdoor zal je gaan ervaren dat je:

  • Meer in balans komt en ook kunt blijven als je even wankelt;
  • Meer verbinding krijgt met jouw gevoelswereld;
  • Meer ruimte kunt gaan geven aan jouw wensen én grenzen;
  • Meer grip krijgt op je eigen denken, voelen en doen;
  • Makkelijker keuzes maakt die bij jou passen;
  • Je energiehuishouding beter in balans kunt houden;
  • Meer geluk én zingeving gaat ervaren.
  • Een verlies kunt doorléven om daarna ook zelf, op een voor jou passende manier, door te kunnen leven. Waarbij je datgene of diegene die je verloren bent, op betekenisvolle wijze kunt verweven in jouw levensverhaal.
  • Dat wat geraakt is ruimte kunt geven om weer heel te worden.

En heb je vragen?

Bel of mail me en ik beantwoord ze graag. 

Chat openen
Scan de code
Wil je meer weten over coaching bij stress & burn-out of begeleiding bij verlies & verdriet?